Inchide cerere oferta
Formular cerere oferta
Acest site este protejat de reCAPTCHA si se aplica Politica de confidentialitate si Termenii şi condiţiile Google
Termeni si conditii

 

 

1. Dispozitii generale

Acest site www.expert-online.ro este operat de către Expertonline S.R.L, societate comercială legal înfiinţată conform legilor române, cu sediul înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/1860/2008, cod unic de înregistrare RO24156040, cu sediul în Brașov, str. Codrul Cosminului, nr. 70, bl. 410C, sc. B, ap. 9, cam. 2, Jud. Brasov. Pentru a folosi site-ul nostru în deplină siguranţă vă recomandăm citirea cu atenţie a prezenţilor termeni şi a condiţiilor.

Utilizând acest site vă exprimaţi acordul deplin cu privire la conţinutul acestor „Termeni şi Condiţii”, fără nici o altă rezervă. Dacă nu sunteţi de acord cu unul din punctele descrise, nu puteţi utiliza acest site în nici un fel. Bifând căsuţa având menţiunea "de acord" vă exprimaţi consimţământul deplin cu privire la acceptarea prezenţilor „Termeni şi Condiţii”, respectiv faptul că aţi analizat şi asumat toate clauzele prezentului contract. Ne rezervăm dreptul de a face modificări asupra acestor date fără notificări prealabile.

Prezentul document definește orice contract în baza căruia Expertonline S.R.L transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor servicii către beneficiar (denumit în continuare "Clientul"), iar Clientul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv acele contracte care au ca drept obiect servicii.

Legea care guvernează prezentul contract este cea a statului român.

Ne asumăm dreptul de a efectua orice modificare asupra acestor prevederi, precum şi orice modificare a site-ului, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor în acest sens. Societatea Expertonline S.R.L nu va putea fi trasă la răspundere pentru erorile apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc.

 

2. Descrierile serviciilor business

Expertonline S.R.L oferă servicii de:

- web design, design responsive, grafica unicat,

- administrare și gestiune,

- hosting,

- integrare plati online (Netopia)

- realizare continut site-uri (content writeing)

- mentenanta,

- consultanta de specalitate,

- marketing online

- optimizare SEO,

Serviciile business pe care le punem la dispoziție se adresează atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice, entități cu activități comerciale (comercianți) sau entități cu activități non-comerciale (ONG-uri, instituții publice)

 

3. Confidențialitatea datelor

Respectăm confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (cerere oferta) şi pentru informări comerciale referitoare la serviciile noastre şi brandul Expertonline S.R.L

Expertonline S.R.L. nu încurajează spam-ul, nu comercializează, nu oferă şi nici nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Expertonline S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.

 

4. Informațiile oferite prin intermediul site-ului & protecția datelor cu caracter personal

Completarea formularului de înscriere de pe site se considera consimțământul expres si neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale in scopul contactării si transmiterii de mesaje electronice. Expertonline S.R.L nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul cererii de oferta. Conform cerințelor Regulamentului General Privind Protecția Datelor (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, Expertonline S.R.L are obligația de a administra in condiții de siguranța, si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

De asemenea, va aducem la cunoștința faptul ca utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz in care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire in legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea www.expert-online.ro si la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care Expertonline S.R.L poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate comercializării serviciilor, cum ar fi:

- oferirea de alte servicii către dumneavoastră

- facturare;

- soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;

- realizarea de studii de piață și de produs și marketingul serviciilor www.expert-online.ro

- contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, mesaje text, telefon, whatsapp) în legătură cu alte oferte de servicii aparținând Expertonline S.R.L în legătură cu servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)

- înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, dată și trimite, prin e-mail sau în scris, către Expertonline S.R.L.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul www.expert-online.ro va fi automat restricționat, deoarece aceasta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul www.expert-online.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentative de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

www.expert-online.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe personae sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.


5. Limitarea răspunderii

Expertonline S.R.L. nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor www.expert-online.ro;

acces neautorizat la datele utilizatorului;

declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor www.expert-online.ro;

achiziția de servicii complementare rezultate din tranzacții sau mesaje primite si începute prin/de pe www.expert-online.ro.

 

6. Alte prevederi

Expertonline S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica in timpul perioadei contractuale preturile serviciilor prestate. Daca beneficiarul nu va fi de acord cu modificarea, acesta are dreptul de a rezilia neintarziat contractul si de a solicita plata imediata a sumei platite si ramase neconsumate.

Expertonline S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile acestui contract denumit "Termeni si Conditii" in functie de interese sau conjuncturi. Daca modificarea contractului in timpul derularii unui serviciu intra in dezacord cu interesul beneficiarului, acesta are dreptul de a solicita rezilierea neintarziata a contractului si returnarea imediata a sumei platite in avans si ramase neconsumate pana la finalul perioadei de executare.

Conturile de gazduire, reseller, ssl se activeaza dupa confirmarea platii.

Expertonline S.R.L poate refuza comenzi sau clienti pentru neplati anterioare, folosire abuziva a serviciilor sau alte activitati care contravin legislatiei in domeniu.

Expertonline S.R.L isi rezerva dreptul sa suspende serviciile in data scadenta sau de expirare fara o notificare prealabila. Emiterea facturii cu 15 zile inainte de expirare reprezinta notificarea de expirare. Serviciile sunt suspendate automat in data expirarii la ora 09:00, ora Romaniei.

Clientul este dator sa verifice dupa efectuarea platii, activarea serviciilor platite sau reinnoirea acestora.

Expertonline S.R.L raspunde de functionarea in bune conditii a serviciilor oferite. Raspunderea pentru continutul site-urilor clientilor apartine exclusiv acestora.